תקנון ומדיניות החזרת כספים במקרה של אי שביעות רצון

  • מדיניות החזרת כספים ללקוחות כפופה לתקנון זה בלבד
  • לא יוחזרו כספים ללקוח אשר לא שילם את מלאו הסכום שסוכם עברו העבודה
  • במקרה של אי שביעות רצון מהשרות מחוייב הלקוח לספק סיבה אמיתית ומוצדקת אשר לא ניתן תקן אותה
  • במקרה שלא ניתן לתקן יוחזר הסכום היחסי ע"פ שיקולו בלעדי של בעל העסק
  • לא יוחזרו כספים ללקוח אשר הוא או מי מטעמו לא הגיעו לבדוק את העבודה בסיום העבודה
  • בכל מקרה מדיניות החזרת כספים נתנוה לשיקולו והחלטות הבלעדי של בעל העסק